Financijska početnica Blog

Krediti

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost pojedinca ili tvrtke odnosi se na sposobnost da redovito i na vrijeme vraća posuđeni novac. U širem smislu, to je mjera kreditnog rizika povezanog s određenim klijentom. Bankarske i druge financijske institucije koriste procjenu kreditne sposobnosti kako bi odlučile hoće li odobriti kredit te pod kojim uvjetima. Ona čini vitalnu komponentu financijskog portfelja svake osobe, gdje primjerice banka ocjenjuje vjerojatnost podmirivanja preuzete obveze u ugovorenom roku.

Vaši prihodi, dakle plaća, njezina stabilnost te duljina zaposlenja ključan je indikatori vaše sposobnosti otplaćivanja dugova. Osim plaće, na vašu kreditnu sposobnost utječe i vaša povijest kreditiranja, odnosno kronološki zapis vaših kreditnih transakcija, uključujući kredite, kreditne kartice i druge financijske obveze. Također, vaša prošla ponašanja, kao što su pravovremene otplate, bitni su pokazatelji kako biste mogli upravljati budućim kreditima. Na kreditnu sposobnost utječu i trenutne financijske obveze, jer financijske institucije žele znati koliko ste već "opterećeni" prije nego vam odobre dodatni kredit. Visina odobrenog kredita i rok otplate ovisit će o visini mjesečnih primanja jer potencijalni dužnik mora imati određen dio mjesečnog dohotka kojim će servisirati kredit. Osobne informacije poput dobi, razine obrazovanja, te bračnom statusu nisu izravno povezane s vašom sposobnošću vraćanja duga, no mogu pružiti dodatni kontekst o vašoj financijskoj situaciji.

Vaša kreditna sposobnost može utjecati na uvjete pod kojima možete dobiti kredit. Osobe s visokom kreditnom sposobnošću često imaju pristup povoljnijim kamatnim stopama i boljim uvjetima kreditiranja. S druge strane, niska kreditna sposobnost može dovesti do odbijanja kreditnih zahtjeva ili većih kamatnih stopa.

Na koji način možete poboljšati svoju kreditnu sposobnost? Najbolje je početi s pravilom “plaćaj sebi prvo” gdje svaki put kada primite plaću, određeni postotak automatski preusmjerite na otplate duga. Štoviše, još je bolje postaviti trajni nalog jer često griješimo ili odgađamo plaćanje računa. Postavljanjem automatskih uplata za otplate kredita smanjujemo rizik od zakašnjenja i poboljšavamo svoju kreditnu povijest. Na kraju, razmislite o tome da refinancirate svoj dug ukoliko je to moguće da bi ste poboljšali svoje financijsko zdravlje. Naime, ukoliko otplaćujete više dugova manjeg iznosa sa visokim kamatama, moguće je te dugove konsolidirati u jedan kredit s nižom kamatnom stopom što se može pozitivno odraziti na vašu kreditnu sposobnost. Iako se može činiti kako poboljšanje kreditne sposobnosti zahtjevna zadaća, probajte zamisliti kako razgovarate sa budućim/budućom “ja” i pokušavate mu/joj pojasniti zašto se niste pobrinuli za njegovu/njezinu trenutnu situaciju. Sve što si želite danas, jednako tako i više ćete željeti u trenutku koji će se dogoditi za 5 ili 10 godina.