Financijska početnica

1/10 Žiro račun služi za:

1/10