Financijska početnica Blog

Krediti

Nenamjenski kredit

Nenamjenski kredit je vrsta kredita koji se korisnicima odobrava bez obveze da se koristi za specifičnu, unaprijed definiranu namjenu. Drugim riječima, kad dobijete nenamjenski kredit, sredstva koja ste posudili možete koristiti kako god želite, bez da morate banci ili kreditnoj instituciji pružiti dokaz o tome na što ste potrošili novac. Za usporedbu, namjenski krediti, kao što su stambeni krediti ili auto krediti, odobravaju se s jasno definiranom namjenu. Ako primjerice uzmete stambeni kredit, novac morate upotrijebiti za kupnju, izgradnju ili renoviranje nekretnine. Nenamjenski krediti se tako mogu koristiti za dobivanje gotovine u željenom iznosu, za kupnju prijevoznog sredstva, ali i za obrazovanje, rekreaciju, hobije ili putovanja. Tu vrstu kredita možete koristiti za ostvarivanje vaših ciljeva i želja, no u svakom trenutku trebate biti svjesni njegovih glavnih karakteristika.

Nenamjenski krediti se i često brže odobravaju od namjenskih kredita jer banka ne treba provjeravati namjenu sredstava. No treba imati na umu da kamatne stope za nenamjenske kredite mogu biti više u usporedbi s namjenskim kreditima zbog većeg rizika za banku. Takvi krediti u pravilu imaju i kraće rokove otplate u usporedbi s nekim namjenskim kreditima. Banke mogu tražiti i osiguranje kredita (jamac, zadužnica i sl.). U konačnici, nenamjenski krediti često imaju manja ograničenja u pogledu maksimalne sume koju je moguće posuditi u odnosu na neke namjenske kredite.

Za mnoge od nas privlačnost odmora iz snova je neodoljiva. Slikovite plaže, vibrantni gradovi ili spokojni krajolici nas konstantno mame u digitalno povezanom svijetu u kojem iskustva putovanja dominiraju našim društvenim mrežama. Financiranje odmora može značajno financijski opteretiti naš kućni budžet, posebice zato jer nekoliko kognitivnih pristranosti na nas djeluje sinergijski kada trošimo novac na putovanje koje si baš i ne možemo priuštiti. Naime, odmori nude instantno zadovoljenje (gratifikaciju) - trenutnu nagradu u vidu relaksacije, avanture ili prekida rutine. Naša želja za takvom vrstom osjećaja lako nas može dovesti do suboptimalnih odluka za naše dugoročno financijsko zdravlje. Tu je i utjecaj društvenih mreža koji inducira društvene usporedbe sa virtualnim prijateljima. Tada se može javiti osjećaj propuštanja tzv. fear of missing out (FOMO). Ovu vrstu društvene tjeskobe karakterizira želja da se stalno ostane povezan s onim što drugi rade, iskrivljujući percipiranu vrijednost iskustva temeljenu na iskustvima drugih, umjesto objektivne procjene vlastitih potreba i okolnosti. Često se uspoređujemo s drugima i drugi ljudi su nam važni, no kako biti sigurni da je jedna važna financijska odluka kao što je nenamjenski kredit motivirana kvalitetnim razlozima, a ne samo utrkivanjem sa pažljivo odabranim i uljepšanim slikama tuđih života? Isključite se iz digitalnog okruženja na kratko vrijeme, popričajte sa sebi važnim ljudima u stvarnom životu, razmislite o tome što doista cijenite i koje su vam vrijednosti važne te hoće li se nešto za čime žudite dobro uklopiti u vaše životno iskustvo. Nakon toga se vratite na odluku o nenamjenskom kreditu.