Financijska početnica Blog

Krediti

Stambeni kredit

Stambeni kredit je proizvod kojim banke i druge financijske institucije omogućuju pojedincima kupnju ili izgradnju nekretnine uz obvezu vraćanja posuđenog iznosa s određenim kamatama u dogovorenom vremenskom periodu. Postoji jedan stambeni kredit, ali on može imati različite namjene kao što su kupnja stana, izgradnja, dovršenje, dogradnja, refinanciranje ili adaptacija stambenog objekta. Također, stambeni krediti mogu biti s fiksnom kamatnom stopom i kredite s varijabilnom kamatnom stopom.

Krediti s fiksnom kamatnom stopom imaju konstantnu, nepromjenjivu kamatnu stopu tijekom cijelog perioda otplate kredita. Prednost ovakvog tipa kredita je predvidljivost; korisnik unaprijed zna koliko će plaćati svaki mjesec sve do kraja otplate kredita.

Kod kredita s varijabilnom kamatnom stopom, kamatna stopa se može mijenjati tijekom vremena, obično u skladu s nekim referentnim indeksom (npr. EURIBOR). Takvi krediti obično imaju početni period s fiksnom kamatom, nakon čega kamatna stopa može varirati na određene intervale (npr. godišnje ili svake tri godine). Prednost je često niža početna kamatna stopa u usporedbi s kreditima s fiksnom kamatnom stopom, ali postoji rizik da će se kamatna stopa (i time mjesečne rate) povećati u budućnosti. Izbor između ove dvije osnovne vrste stambenih kredita ovisi o individualnim preferencijama, financijskim okolnostima i očekivanjima korisnika kredita u pogledu budućih kamatnih stopa i tržišnih uvjeta.

Pri uzimanju stambenog kredita, potrošači se mogu prvi put susresti sa terminima kao što su glavnica, kamata i anuitet. Kada uzimate kredit, početna glavnica je ukupni iznos koji ste posudili. Na tu glavnicu se tijekom vremena primjenjuje kamatna stopa, što rezultira kamatom koju trebate platiti. Vaša ukupna obveza prema banci ili financijskoj instituciji sastoji se od glavnice i kamate. Anuitet (mjesečna rata kredita) izračunava se tako da ravnomjerno raspodijeli vašu ukupnu obvezu (glavnica + kamate) kroz dogovoreni broj mjeseci ili godina otplate. U početku, veći dio vašeg anuiteta ide prema plaćanju kamate, a kako smanjujete glavnicu svojim plaćanjima, udio kamata u anuitetu smanjuje, dok se iznos koji ide prema otplati glavnice povećava. Razumijevanje ovih pojmova ključno je prilikom razmatranja kredita ili financijskog planiranja, kako biste mogli donositi informirane odluke.

Pri izboru fiksne ili varijabilne kamatne stope, lako je potpasti pod utjecaj hiperboličnog diskontiranja. Jednostavnije rečeno, umanjivanje vrijednosti npr. novca ili investicije u budućnosti koje je u funkciji protoka vremena. Ovaj bihevioralni koncept opisuje tendenciju pojedinaca da preferiraju manje dobitke bliže u budućnosti od većih dobitaka dalje u budućnosti. Ako su danas kamatne stope niske, stambeni krediti sa varijabilnim kamatnim stopama izgledati će vam primamljivo, iako u budućnosti kamatne stope mogu rasti što će dovesti do rasta anuiteta koji mjesečno otplaćujete banci. Kako bi smanjili efekte ove kognitivne pristranosti najbolje je koristiti alate poput kreditnih kalkulatora banke koji ilustriraju ukupni trošak kamate kroz cijeli period otplate, a ne samo prve mjesečne rate jer su istraživanja pokazala da je direktna vizualizacija promjene anuiteta kroz vrijeme kao posljedica mijenjanja kamatne stope posebice učinkovita u promoviranju mudrih financijskih odluka. Drugim riječima, mentalna vježba zamišljanja budućnosti u oba scenarija – fiksne i varijabilne kamate, značajno pomaže doživjeti i osvijestiti obje situacije te time donijeti odluku koja vam više odgovara.